27 Ağustos 2012 Pazartesi

İncinme


Devrinin önde gelen sûfilerinden Ebu'l-Kâsım el-Hakîm'e (X. yüzyıl),
Kalb-i selîmin/sağlıklı kalbin sıfatlarını sorduklarında şunları söylemiştir:
Kalb-i selîmin/Sağlıklı kalbin üç vasfı vardır:
Birincisi incitmeyen bir kalb,
İkincisi incinmeyen bir kalb,
Üçüncüsü de
İyiliği Allâh’ın rızâsı için yapıp karşılığını beklemeyen bir kalb…

Hisse:
"İncitmemek, nispeten kolaydır.
Ama incinmemek elde değildir.
Zîrâ o, bir gönül işidir.
Dolayısıyla incinmemek, ancak fânîlerden gelen ve
kalblere saplanan zehirli okların tesirsiz kalması ile mümkündür.
Bu da, nefs tezkiyesi ve kalb tasfiyesinin kemâlindeki seviye nisbetindedir."
Osman Nuri Topbaş

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder