29 Mayıs 2012 Salı

29 Mayıs 1453 - İstanbul’un fethi
1400 sene önce şöyle buyurmuştu Resûlullah (s.a.v.):

"Kostantîniyye (İstanbul) elbette fetholunacaktır. 
Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! 
Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!"

Hadis-i Şerif [Ahmed bin Hanbel, IV, 335; Buhârî, et-Tarihu'l-Kebîr, I (ikinci kisim), 81; et-Târihu's-Sagîr, I, 341; Taberânî, el-Mu'cemu'l-Kebîr, II, 24; Hâkim, Müstedrek IV, 422; Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, VI, 219; bk. Hadislerle Gerçekler, c. 2; s. 251-254)]

Bugün 29 Mayıs 2012, İstanbul’un fethinin 559. senesi. 
Dünya kentini bizlere miras bırakan başta Fatih Sultan Mehmet Hazretleri 
olmak üzere tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. 
Onlara yapılacak en güzel şey ruhlarına bir fatiha okumaktır. 
ALLAH rızası için el-Fatiha...


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder