18 Nisan 2013 Perşembe

Ne gücüm var, ne gayretim, ne takatim...


Ne beyân-ı hâle cür’et, ne figâna tâkatım var.
Ne recâ-yı vasla gayret, ne firâka kudretim var.

[Ne hâlimi arz etmeye cüret edebiliyorum, ne de feryat etmeye takatim var.
Ne vuslat umudu için gayrete geliyorum, ne de ayrılığa güç yetirebiliyorum.]

Enderunlu Vasıf Efendi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder